Prof. Dr. YAŞAR EREN

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önemli Not: ppt ders dosyaları Microsoft Office PowerPoint 2003 kullanılarak hazırlanmıştır. "SALT OKUNUR" komutu kullanılarak çalıştırılabilir. Dosyalar içindeki animasyonları çalıştırmak için Flash Player ve Quicktime programları gereklidir.

1-   Giriş, Tanımlar, Çalışma alanları,
2-   Bölüm Bilgisi
3-   Evrenin ve Dünyanın oluşumu
4-   Ayın oluşumu ve özellikleri
5-   Yeriçi, Yeryuvarının şekli, Yeryuvarının hareketleri
6-   Yeryuvarının manyetik özelliği
7- Dünyanın Atmosferi
8-Yerçekimi ve İzostasi
9a-Deformasyon, kırık, fay ve kıvrım  
9b- Levha Tektoniği
10-Jeolojik Zaman Tablosu
11-Mineraller
12- Kayaçlar-Magmatik Kayaçlar
12-Sedimanter-Metamorfik Kayaçlar
13-Doğal Afetler-Depremler
13-Doğal Afetler-Heyelanlar
13-Doğal Afetler-Sellenme-Çığ-Çölleşme
14-Akarsular ve Yeraltısuyu