Prof. Dr. YAŞAR EREN

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ   JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ  

 

YAPISAL FOTOĞRAFLAR

 

NEPTÜNYEN DAYKLAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önemli Not: ppt ders dosyaları Microsoft Office PowerPoint 2003 kullanılarak hazırlanmıştır. "SALT OKUNUR" komutu kullanılarak çalıştırılabilir. Dosyalar içindeki animasyonları çalıştırmak için Flash Player ve Quicktime programları gereklidir.

1-   Önsöz ve Kaynaklar
2-   Düzlemlerin konumu
3-    Düzlemler ve topoğrafya
4A- Sedimanter kayalar
4B1-Sedimanter kayaların saha özellikleri
4B-2-  Sedimanter kayaların saha özellikleri
5A-Magmatik Kayaçlar
5B--Magmatik Kayaçlar
5C--Volkanik Kayaçlar
6-     Metamorfik kayaçlar
7A- Kıvrımlar
7B-Kıvrımlanma mekanizmaları
7C-Çok evreli kıvrımlanma
8-Düzlemsel tektonit yapılar
9-Lineer yapılar
10-Budinaj
11-Stilolitler
12-Lifsi damarlar
13-Basınç gölgeleri
14-Kayma zonları
15-Kırıklar ve faylar
16-Normal faylar
17-Ters faylar
18- Doğrultu Atımlı Fay
19- Morfoloji-fay yorumu
20-Çatlaklar
21-Uyumsuzluk
22-Çarpma tektoniği

KONYA BÖLGESİNİN JEOLOJİSİ

ARAZİDE ÇALIŞMA TEKNİKLERİ 

Arazide Çalışma   Teknikleri-1
Arazide Çalışma    Teknikleri-2
 
ÖRNEKLERLE FORMASYON SINIRI ÇİZİMİ  

 

Jeolog Pusulası Kullanımı
1- duzlemsel ve çizgisel yapıların ölçümü
2-tabaka,klivaj, dayk. damar konumlarının ölçümü
3-Düzlemlerin ölçümü-çatlak fay
4-çizgisel yapıların ölçümü
GPS Kullanımı
 

 

JEOLOJIK HARITA ALIMI DERSİ
JEOLOJIK HARITA ALIMI ÇALISMA SÜREÇLERI-1
JEOLOJIK HARITA ALIMI ÇALISMA SÜREÇLERI-2