Prof. Dr. YAŞAR EREN

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ    JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ  

YAPISAL JEOLOJİ UYGULAMALARI  
 
1-KIVRIM EKSENLERİNİN ÇİZİMİ  
   
2-STEREONET UYGULAMALARI
1-Bir düzlemin işaretlenmesi 2-Bir düzlemin kutup noktasının işaretlenmesi
3-Kutup noktasından düzlemin bulunması 4-Çizgisel bir yapının işaretlenmesi
5-Stereonet üzerinden çizgisel bir yapının okunması 6-Bir düzlemin herhangibir yöndeki görünür eğiminin bulunması
7-İki görünür eğimden gerçek eğimin bulunması (İki çizgisel yapıdan bir düzlemin konumunun bulunması  
8-İki düzlemin arakesitinin bulunması                                                   8a ve b:Kıvrım kantlarından eksenin bulunması                                     8c:Tabaka-klivaj arakesit lineasyonunun bulunması                              8d:İki klivajın arakesitinin bulunması  
   

9-β-diyagramı

10-Π-diyagramı (SİLİNDİRİK KIVRIM)

11-Π-diyagramı (KONİK KIVRIM)

12-Kontur ve Nokta-Kontur diyagramlarının hazırlanması (1)

13-Kontur ve Nokta-Kontur diyagramlarının hazırlanması (2)-Çevre sayıcısının kullanımı

14-Tabaka-Klivaj ölçümlerinin konturlanarak değerlendirilmesi

15-Çatlak ölçümlerinin konturlanarak değerlendirilmesi

16-Damar ve lineasyon ölçümlerinin konturlanarak değerlendirilmesi

 
ANASAYFA