Prof. Dr. YAŞAR EREN

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önemli Not: ppt ders dosyaları Microsoft Office PowerPoint 2003 kullanılarak hazırlanmıştır. "SALT OKUNUR" komutu kullanılarak çalıştırılabilir. Dosyalar içindeki animasyonları çalıştırmak için Flash Player ve Quicktime programları gereklidir.

0-çevre / önsöz

1-giris

2-yeryuvarının yapısı

3-levha tektoniği

3-levha tektoniği

4-Mineraller

5-mineral adları

6-Kayaçlar

7-Metamorfik kayaçlar

8-sedimanterkayalar

9-Kayaçların yapı özellikleri

10-kaya cevrimi

11-zaman tablosu

12-deformasyon

13-kıvrımlar

14-Kırıklar ve faylar

15A-deprem hasar

15B-bazı depremler

15C- ağustos depremi

15-Depremler

16A-Akarsular

16B-sellenme

17A-kıyılar ve denizler

17B-kıyılar ve denizler

18A- yeraltısuyu

18B-yeraltısuyu

19 Ayrışma ve erozyon

19B-Toprak oluşumu

20A-heyelanlar

20B-heyelan önlem

20C-çığ

21-sera-küresel ısınma

22A-çöller

22B-çöller2

22C-çölleşme

23A-buzullar ve buzullaşma

23B-buzul depozitleri

24-Jeolojik haritalar

KONYA BÖLGESİNİN JEOLOJİSİ

KONYA BÖLGESİNİN DEPREMSELLİĞİ 

KONYA BÖLGESİNDEKİ DOĞA HARİKALARI

YAPISAL FOTOĞRAFLAR

NEPTÜNYEN DAYKLAR