Prof. Dr. YAŞAR EREN

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ    JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önemli Not: ppt ders dosyaları Microsoft Office PowerPoint 2003 kullanılarak hazırlanmıştır. "SALT OKUNUR" komutu kullanılarak çalıştırılabilir. Dosyalar içindeki animasyonları çalıştırmak için Flash Player ve Quicktime programları gereklidir.

0-önsöz, değinilen belgeler
1-yeryuvarının yapısı
2-levha tektoniği
3-Mineraller
4-mineral adları
5-Magmatik Kayaçlar
6-Metamorfik Kayaçlar
7-sedimanter kayalar
8-Kayaçların yapı özellikleri
9-kaya cevrimi
10-zaman tablosu
11-deformasyon
12A-kıvrımlar
13-Kırıklar ve faylar
14-Depremler
15-deprem hasar
16-bazı depremler
17- ağustos depremi-1
17- ağustos depremi-2
17-Bolu-düzce1
17-Bolu-düzce2
18- yeraltısuyu
19-yeraltısuyu
20- Ayrışma ve erozyon
21-Toprak oluşumu
22-Yapı endüstrisi
23-heyelanlar
24-heyelan önlem
25-Jeolojik haritalar

 

KONYA BÖLGESİNİN JEOLOJİSİ

KONYA BÖLGESİNİN DEPREMSELLİĞİ 

KONYA BÖLGESİNDEKİ DOĞA HARİKALARI

YAPISAL FOTOĞRAFLAR

NEPTÜNYEN DAYKLAR