Prof. Dr. YAŞAR EREN

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önemli Not: ppt ders dosyaları Microsoft Office PowerPoint 2003 kullanılarak hazırlanmıştır. "SALT OKUNUR" komutu kullanılarak çalıştırılabilir. Dosyalar içindeki animasyonları çalıştırmak için Flash Player ve Quicktime programları gereklidir.

1-Giriş
2-Evren-Güneş sistemi-dünya  
3-Ayın oluşumu ve özellikleri  
4-Yeriçi  
5-Yeryuvarının manyetik özelliği  
6-Yer yuvarının atmosfer  
7- İzostasi  
8-Levha tektoniği  
9-Jeolojik zaman tablosu  
10-Mineraller  
11-Mineraller  
12-Magmatik kayaçlar  
13-Sedimanter kayaçlar  
14-Metamorfik kayaçlar  
15-kayaçların yapı özellikleri  
16-Kayaç çevrimi  
17-Deformayon-çatlak-damar  
18-Faylar  
19-Kıvrımlar  
20- Akarsular ve yeraltısuyu  
21- Ayrışma ve erozyon  
22-Toprak oluşumu  
23-Kıyılar ve denizler  
24-Kıyılar ve denizler  
25-Buzullar  
26-Buzullar  
27-Çöller  
28- Çöller  
29-Çöller  
30- Doğal afet-heyelan  
31-Depremler  
32-V-Kuralı  
33-Düzlemsel ve çizgisel yapılar  
34-Jeoloji haritaları  

KONYA BÖLGESİNİN JEOLOJİSİ

 

KONYA BÖLGESİNİN DEPREMSELLİĞİ 

 

KONYA BÖLGESİNDEKİ DOĞA HARİKALARI

NEPTÜNYEN DAYKLAR

 

YAPISAL FOTOĞRAFLAR