Prof. Dr. YAŞAR EREN

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ    JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

     

 

LİSANS:                                                 Selçuk Üniversitesi, 1984

 

YÜKSEK LİSANS:                                Selçuk Üniversitesi, 1987

 

DOKTORA:                                           Selçuk Üniversitesi, 1993,

Fen Bilimleri Enstitüsü

 

E-Mail:   

yaseren60@gmail.com    

yeren@ktun.edu.tr

 

ADRES                                        

Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü  Kampüs-KONYA

YAPISAL FOTOĞRAFLAR

KONYA BÖLGESİNDEKİ DOĞA HARİKALARI

                         

            KONYA İLİNİN AFETSELLİĞİ

27 TEMMUZ 2011 ILGIN DEPREMİ

             10-11 EYLÜL KONYA DEPREMLER

 

KONYA BÖLGESİNİN JEOLOJİSİ

KONYA BÖLGESİNİN DEPREMSELLİĞİ 

 

NEPTÜNYEN DAYKLAR NEPTUNIAN DIKES

   JEOLOJİK HARİTA ALIMI ARAZİ RSML.

YAPISAL JEOLOJİ ARAZİ RESİMLERİ